Forankra

Get Adobe Flash player

Forankra

Lastsäkring och optimering

Forankra erbjuder högkvalitativa, flexibla lastsäkringsprodukter och lösningar för kunder inom väg-, flyg- och sjötransport. Vi erbjuder standardiserade produkter och skräddarsydda lösningar för optimering och säkring av lasttransporter och för effektiv materialhantering. Lastbilar, släpfordon, tåg, flygplan och roro-fartyg drar alla nytta av våra lastnings-, säkrings- och bogseringsprodukter och lösningar.

Vi finns framför allt i Skandinavien, Frankrike, Spanien, Finland, Estonia och Polen.

Ett viktigt partnerföretag till Forankra-divisionen är Allsafe Jungfalk, som är specialiserat på lastsäkringsprodukter och lösningar för bil-, transport- och flygindustrin. Allsafe Jungfalk har en gedigen teknikkompetens och stor produktionskapacitet, och servar marknaden med innovativa produkter och kundanpassade lösningar inom områden som lastsäkring, skenor, dubbla lastplan och flygsurrningsskenor.

Allsafe Jungfalk har filialer i Nederländerna, Italien, Turkiet och Australien, och arbetar med partnerföretag i Brasilien och Japan.

Divisionen Forankra: www.forankra.com

Division Forankra


AxLoad AB är en del av Axel Johnson International AB.